Header
Header

Izdvajamo

19. veljače 2016..

Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
> Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike


23. studenog 2015..

Obustava prijma.
> Obustava prijma


14. srpnja 2015..

Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11) stupio je na snagu 1. srpnja 2013. godine.
> Podrška žrtvama i svjedocima (više informacija)


27. travnja 2015..

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Županijskom sudu u Vukovaru.
> Javni poziv


Novosti i najave