Header
Header

Izdvajamo

27. ožujka 2017..

Rang lista kandidata nakon testiranja po raspisanom natječaju za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent/ica- upisničar/ka- 1 (jedan) izvršitelj/ica.
> Rang lista kandidata


20. ožujka 2017..

Obavijest o rezultatima testiranja po raspisanom natječaju
> Rezultati testiranja


3. ožujka 2017..

Obavijest o testiranju po objavljenom javnom natječaju za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent/ica- upisničar/ka- 1 (jedan) izvršitelj/ica.
> Obavijest o testiranju


3. veljače 2017..

JAVNI NATJEČAJ za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent/ica- upisničar/ka- 1 (jedan) izvršitelj/ica.
> Javni natječaj
> Opis poslova i podaci o plaći


Novosti i najave