Header
Header

Izdvajamo

26. listopada 2016..

U Županijskom sudu u Vukovaru kao "Dan otvorenih vrata" za 2016. godinu određen je dan 31. listopada 2016. godine u vremenu od 09:00- 12:00 sati.
> Javni poziv svim građanima
> Dani otvorenih vrata - plakat


19. veljače 2016..

Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
> Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike


23. studenog 2015..

Obustava prijma.
> Obustava prijma


14. srpnja 2015..

Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11) stupio je na snagu 1. srpnja 2013. godine.
> Podrška žrtvama i svjedocima (više informacija)


Novosti i najave