Header
Header

Izdvajamo

24. listopada 2019..

Županijski sud u Vukovaru u povodu obilježavanja Europskog dana pravosuđa u petak 25. listopada 2019. organizira "Dan otvorenih vrata" u vremenu od 9:00 - 13:00 sati.
> Javni poziv
> Plakat


29. srpnja 2019..

Rang lista kandidata i rješenje o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Županijski sud u Vukovar za radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar (1 izvršitelj).
> Rang lista kandidata
> Rješenje o prijmu


24. srpnja 2019..

Obavijest o rezultatima pisanog testiranja po raspisanom javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Županijski sud u Vukovar za radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar (1 izvršitelj), održanom dana 24. srpnja 2019.
> Obavijest o rezultatima testiranja


18. srpnja 2019..

Obavijest o testiranju po raspisanom javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Županijski sud u Vukovar za radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar (1 izvršitelj).
> Obavijest o testiranju


Novosti i najave