Header
Header

Izdvajamo

4. travanj 2014.

Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11) stupio je na snagu 1. srpnja 2013. godine.
> Brošura o pravima žrtava kaznenih djela
> Obrazac zahtjeva za novčanu naknadu


3. siječanj 2013.

Uredba o postupku i kriterijima ocjenjivanja državnih službenika ("Narodne novine", br. 133/2011 od 21.11.2011.) stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.
Paketi dokumenata za download:
> PAKET_1 (Uredba, Obrazac1, Obrazac2, Obrazac3, Uputa)
> PAKET_2 (Uredba, Obrazac1, Obrazac2a, Uputa)


13. prosinac 2012.

Plan javne nabave za radove, robe i usluge za 2013. godinu
> Izvorni dokument
> Zahtjev za preuzimanje dokumentacije


19. rujan 2012.

Obrazac evidencije prijeđene kilometraže pri dolasku na posao i odlasku (Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, čl. 59. st. 12., NN 89/2012).
> Tablica za evidenciju kilometraže
> Upute za popunjavanje obrasca


Novosti i najave