Header
Header

Izdvajamo

29. srpnja 2019..

Rang lista kandidata i rješenje o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Županijski sud u Vukovar za radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar (1 izvršitelj).
> Rang lista kandidata
> Rješenje o prijmu


24. srpnja 2019..

Obavijest o rezultatima pisanog testiranja po raspisanom javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Županijski sud u Vukovar za radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar (1 izvršitelj), održanom dana 24. srpnja 2019.
> Obavijest o rezultatima testiranja


18. srpnja 2019..

Obavijest o testiranju po raspisanom javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Županijski sud u Vukovar za radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar (1 izvršitelj).
> Obavijest o testiranju


8. srpnja 2019..

JAVNI NATJEČAJ za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent- sudski zapisničar - 1 (jedan) izvršitelj/ica.
> Javni natječaj
> Opis poslova i podaci o plaći


Novosti i najave