Header
Header

Izdvajamo

23. studenog 2015..

Obustava prijma.
> Obustava prijma


14. srpnja 2015..

Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11) stupio je na snagu 1. srpnja 2013. godine.
> Podrška žrtvama i svjedocima (više informacija)


27. travnja 2015..

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Županijskom sudu u Vukovaru.
> Javni poziv


19. veljače 2015..

Uz službenike Odjela za podršku na sudovima podršku pružaju i volonteri, osobe koje odvajaju svoje slobodno vrijeme kako bi pomogli drugima. Ukoliko želite volontirati, popunite obrazac i pošaljite ga na adresu istaknutu u obrascu.
> Obrazac za prijavu volontera


Novosti i najave